தனிமைத் தளிர்

575.00

தேர்ந்தெடுத்த சிறுகதைகள்

எழுத்தாளர் ஆர்.சூடாமணி (1931-2010) தமிழின் மிகச் சிறந்த சிறுகதை எழுத்தாளர்களில் ஒருவர். உளவியல் சிறுகதைகள்என்ற ஒரு பிரிவினை உருவாக்கினால் இவரது சிறுகதைகள் பெரும் பாலும் அந்தப் பிரிவில் அடங்கிவிடக்கூடும்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஆர்.சூடாமணி

தேர்ந்தெடுத்த சிறுகதைகள்

எழுத்தாளர் ஆர்.சூடாமணி (1931-2010) தமிழின் மிகச் சிறந்த சிறுகதை எழுத்தாளர்களில் ஒருவர். உளவியல் சிறுகதைகள்என்ற ஒரு பிரிவினை உருவாக்கினால் இவரது சிறுகதைகள் பெரும் பாலும் அந்தப் பிரிவில் அடங்கிவிடக்கூடும்.

ரூ.575/-

Additional information

Weight 0.899 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தனிமைத் தளிர்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *