தமிழகத்தில் சமூக ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான எழுச்சி

140.00

இன்நூலாசிரியர் சென்னை கிறுத்துவக் கல்லூரியில் பயின்றவர்.மதுரை காமரசர் பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த21ஆண்டுகளாக வரலாற்றுத் துறையில் பணியாற்றுகிரர்.சுமார்15ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக டில்லி,பம்பாய் மற்றும் சென்னையை மையமாக கொண்ட ஆய்வு நிறுவனங்களில் பணியாற்றியிருக்கிறார்.இவர் இயற்றிய நூல்கள்(i)Social protest in Tamil nadu (ii) The Land and people of tamil nadu -an ethnographical study (iii) Battered women of madras (iv)Trade in Kongu (v) Subaltern revolts in tamil nadu (vi) The land and people of tamil nadu -Historical overview.இந்திய வரலாற்றுக் கழகம் மற்றும் பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் நீதி ஆதரவுடன்(i)Class character of bhakthi movement in tamil nadu (ii) State of economy in tamil nadu under nayak rulers of maduraiஎன்கிற தலைப்பில் ஆயுவ் கட்டுரைகளை தயார் செய்து வருகிறார்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

பேரா.சந்திரபாபு

இன்நூலாசிரியர் சென்னை கிறுத்துவக் கல்லூரியில் பயின்றவர்.மதுரை காமரசர் பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த21ஆண்டுகளாக வரலாற்றுத் துறையில் பணியாற்றுகிரர்.சுமார்15ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக டில்லி,பம்பாய் மற்றும் சென்னையை மையமாக கொண்ட ஆய்வு நிறுவனங்களில் பணியாற்றியிருக்கிறார்.இவர் இயற்றிய நூல்கள்(i)Social protest in Tamil nadu (ii) The Land and people of tamil nadu -an ethnographical study (iii) Battered women of madras (iv)Trade in Kongu (v) Subaltern revolts in tamil nadu (vi) The land and people of tamil nadu -Historical overview.இந்திய வரலாற்றுக் கழகம் மற்றும் பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் நீதி ஆதரவுடன்(i)Class character of bhakthi movement in tamil nadu (ii) State of economy in tamil nadu under nayak rulers of maduraiஎன்கிற தலைப்பில் ஆயுவ் கட்டுரைகளை தயார் செய்து வருகிறார்.

ரூ.140/-

Additional information

Weight 0.245 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தமிழகத்தில் சமூக ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான எழுச்சி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *