மின்னங்காடி
http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%a4%e0%ae%ae%e0%ae%bf%e0%ae%b4%e0%ae%bf%e0%ae%9a%e0%af%88-%e0%ae%b5%e0%ae%b0%e0%ae%b2%e0%ae%be%e0%ae%b1%e0%af%81/
Export date: Tue Jan 19 14:26:22 2021 / +0000 GMTதமிழிசை வரலாறு

Price: 100.00

Product Categories: ,

Product Tags: , ,

Product Page: http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%a4%e0%ae%ae%e0%ae%bf%e0%ae%b4%e0%ae%bf%e0%ae%9a%e0%af%88-%e0%ae%b5%e0%ae%b0%e0%ae%b2%e0%ae%be%e0%ae%b1%e0%af%81/

 

Product Description

ஆசிரியர் – ந.மம்முது

தமிழிசை குறித்து சமீபத்தில் வந்துள்ள ஒரே நூல். தமிழிசையின் ஆதார பண்களாகிய ஏழ்பெரும்பாலை மற்றும் ஐந்திசை பண்கள் பற்றியும் தமிழர்களின் இசைக்கருவிகள் பற்றியும் தமிழிசை சான்றோர்கள் பற்றியும் நமக்கு அழகு தமிழில் விவரிப்பதோடு தமிழிசையின் வரலாற்றையும் எளிய தமிழில் நமக்குள் கடத்தும் இந்நூல் தமிழ பண்ப்பாட்டின் பொக்கிஷம்

Product Attributes

  • Weight: 0.150 kg

 

Product added date: 2016-07-12 14:51:47
Product modified date: 2016-11-27 12:34:30

Export date: Tue Jan 19 14:26:22 2021 / +0000 GMT
Product data have been exported from மின்னங்காடி [ http://www.minnangadi.com ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.