தமிழுணர்வின் வரைபடம்

90.00

வேறெந்தக் காலத்தையும்விட தமிழ் என்ற அடையாளமும் உணர்வும் இன்று மிகவும் சிக்கலாகிவிட்டது. இந்தச் சிக்கலை வரலாற்று ரீதியாகவும் அரசியல், பண்பாட்டு ரீதியாகவும் இந்தக் கட்டுரைகளில் எதிர்கொள்கிறார் தமிழவன். தமிழர்கள் உலகெங்கும் எதிர்கொள்ளும் அக-புற நெருக்கடிகளை தத்துவார்த்த நோக்கில் விவாதிக்கும் இந்த நூல் மிகப் பொருத்தமான ஒரு காலகட்டத்தில் வெளிவருகிறது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

தமிழவன்

வேறெந்தக் காலத்தையும்விட தமிழ் என்ற அடையாளமும் உணர்வும் இன்று மிகவும் சிக்கலாகிவிட்டது. இந்தச் சிக்கலை வரலாற்று ரீதியாகவும் அரசியல், பண்பாட்டு ரீதியாகவும் இந்தக் கட்டுரைகளில் எதிர்கொள்கிறார் தமிழவன். தமிழர்கள் உலகெங்கும் எதிர்கொள்ளும் அக-புற நெருக்கடிகளை தத்துவார்த்த நோக்கில் விவாதிக்கும் இந்த நூல் மிகப் பொருத்தமான ஒரு காலகட்டத்தில் வெளிவருகிறது.

ரூ.90/-

Additional information

Weight 0.143 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தமிழுணர்வின் வரைபடம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *