தமிழ்நாட்டில் சாதி சமத்துவப் போராட்ட கருந்துகள்

25.00

“வலங்கை,இடங்கை சாதிய மோதல்கள் வெறுமனே சாதிக் கலவரங்கள் அல்ல.வர்க்க முரண்பாடுகளின் வெளிப்பாடுகள்.நிலவுடைமை வர்க்கமும் வணிக வர்க்கமும் தங்களுக்கு ஆதரவான மக்களை இணைத்துக் கொண்ட நிகழ்வுகளாகும்.இப்புத்தகம் தமிழகம் சாதிய கட்டமைப்பை ஊடுருவிப் பார்க்கவல்ல பேராயுதம்.வரலாற்றியல் பொருள் முதல்வாத கண்ணோட்டங்களை உள்ளடக்கியது.”

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

நா.வானமாமாலை

“வலங்கை,இடங்கை சாதிய மோதல்கள் வெறுமனே சாதிக் கலவரங்கள் அல்ல.வர்க்க முரண்பாடுகளின் வெளிப்பாடுகள்.நிலவுடைமை வர்க்கமும் வணிக வர்க்கமும் தங்களுக்கு ஆதரவான மக்களை இணைத்துக் கொண்ட நிகழ்வுகளாகும்.இப்புத்தகம் தமிழகம் சாதிய கட்டமைப்பை ஊடுருவிப் பார்க்கவல்ல பேராயுதம்.வரலாற்றியல் பொருள் முதல்வாத கண்ணோட்டங்களை உள்ளடக்கியது.”

ரூ.25/-

Additional information

Weight 0.66 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தமிழ்நாட்டில் சாதி சமத்துவப் போராட்ட கருந்துகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *