T 1
T 1

தமிழ்மகன் சிறுகதைகள்

550.00

1984 முதல் 2017 வரையில் தமிழ்மகன் எழுதிய மொத்தச் சிறுகதைகளின் தொகுப்பு இது. 80 சிறுகதைகள் உள்ளன. வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் ஆசிரியர் பயணித்த சுவாரஸ்மான அனுபவங்களை அனுமானிக்க உதவும் அற்புதமாக கதைகள் இதில் உள்ளன. வேலைவாய்ப்பு இன்மை, காதல் பரவசங்கள் தொடங்கி, வரலாறு, அறிவியல், அரசியல் எனப் பக்குவப்பட்ட படைப்புகளின் அணிவகுப்பு இது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Product Description

1984 முதல் 2017 வரையில் தமிழ்மகன் எழுதிய மொத்தச் சிறுகதைகளின் தொகுப்பு இது. 80 சிறுகதைகள் உள்ளன. வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் ஆசிரியர் பயணித்த சுவாரஸ்மான அனுபவங்களை அனுமானிக்க உதவும் அற்புதமாக கதைகள் இதில் உள்ளன. வேலைவாய்ப்பு இன்மை, காதல் பரவசங்கள் தொடங்கி, வரலாறு, அறிவியல், அரசியல் எனப் பக்குவப்பட்ட படைப்புகளின் அணிவகுப்பு இது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தமிழ்மகன் சிறுகதைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *