தமிழ் அகராதிக்கலை

300.00

“இந்த நூல், அகராதிகள் பற்றிய கலைக்களஞ்சியம். தனிமனிதனின் உழைப்புக் களஞ்சியம். இந்நூல் தமிழ்ப்-புலவருக்கும் தமிழ்ப் புரவலருக்கும் பண்டிதருக்கும் பாமரருக்கும் பயன்படும் வகையில் எளிமையாகவும் இனிமையாகவும் ஆங்காங்கு நகைச்சுவை மிளிரவும் எழுதிய நூல். நடைக்கு ஆசிரியரைத் தனிப்படப் பாராட்ட-வேண்டும்….

– கி.ரா

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

பேரா. சுந்தர சண்முகனார்

“இந்த நூல், அகராதிகள் பற்றிய கலைக்களஞ்சியம். தனிமனிதனின் உழைப்புக் களஞ்சியம். இந்நூல் தமிழ்ப்-புலவருக்கும் தமிழ்ப் புரவலருக்கும் பண்டிதருக்கும் பாமரருக்கும் பயன்படும் வகையில் எளிமையாகவும் இனிமையாகவும் ஆங்காங்கு நகைச்சுவை மிளிரவும் எழுதிய நூல். நடைக்கு ஆசிரியரைத் தனிப்படப் பாராட்ட-வேண்டும்….

– கி.ரா

ரூ.300/-

Additional information

Weight 0.401 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தமிழ் அகராதிக்கலை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *