தாயும் சேயும் குழந்தைகளுக்கான உணவு முறைகள்

25.00

தாய்ப்பாலின் மகத்துவத்தைப் பேச வந்த மருத்துவர் நா.கங்கா,குழந்தை வளர்ப்பையும் திட்டமிட்ட உணவு முறைகளையும் மருத்துவத்தையும் எளிய முறையில் விளக்கியிருப்பது இந்த நூலின் தனிச் சிறப்பு.குழந்தை வளர்ப்பின் ஆழ்ந்த அக்கறை சார்ந்து விழிப்புணர்வு தரும் பிரதியாக இது வடிவமெடுத்துள்ளது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

நா.கங்கா

தாய்ப்பாலின் மகத்துவத்தைப் பேச வந்த மருத்துவர் நா.கங்கா,குழந்தை வளர்ப்பையும் திட்டமிட்ட உணவு முறைகளையும் மருத்துவத்தையும் எளிய முறையில் விளக்கியிருப்பது இந்த நூலின் தனிச் சிறப்பு.குழந்தை வளர்ப்பின் ஆழ்ந்த அக்கறை சார்ந்து விழிப்புணர்வு தரும் பிரதியாக இது வடிவமெடுத்துள்ளது.

ரூ.25/-

Additional information

Weight 0.66 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தாயும் சேயும் குழந்தைகளுக்கான உணவு முறைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *