திப்பு சுல்தான்

500.00

இந்திய வரலாற்றின் முதல் பக்கத்தில்,முதல் பத்தியில்,முதல் வரியின் முதல் வார்த்தையாக எழுதபட்டிருக்க வேண்டியப் பெயர்,திப்புவுடையது.கிரேக்கப் புராணங்களில் வரும் பெருங்காப்பிய வீரன் அச்சீலஸைப் போன்ற திப்புவை,மறந்துவிட்ட/மறக்கடிக்கப்பட்ட அவரது வரலாற்றுப் பக்கங்களை மீட்டெடுக்கும் வாய்ப்பு,இந்நூல் மூலம் சாத்தியப் பட்டிருக்கின்றது.அதேவேளையில்,திப்புவின் அரசாங்கமும்,அதை அவர் நடத்திய விதமும்,அவரது இராணுவமும்,அவர் செய்த சீர்திருத்தங்களும்,மதக் கொள்கைகளும்,தொழிற்துறைக்கு அவர் முன்னெடுத்த முயற்சிகளும்,சமூக சமத்துவமும்,அவரது குணாதிசியமும் இன்றைய நிலையிலிருந்து பல படிகள் முன்னிற்கின்றன.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

எஸ்.அர்ஷியா

இந்திய வரலாற்றின் முதல் பக்கத்தில்,முதல் பத்தியில்,முதல் வரியின் முதல் வார்த்தையாக எழுதபட்டிருக்க வேண்டியப் பெயர்,திப்புவுடையது.கிரேக்கப் புராணங்களில் வரும் பெருங்காப்பிய வீரன் அச்சீலஸைப் போன்ற திப்புவை,மறந்துவிட்ட/மறக்கடிக்கப்பட்ட அவரது வரலாற்றுப் பக்கங்களை மீட்டெடுக்கும் வாய்ப்பு,இந்நூல் மூலம் சாத்தியப் பட்டிருக்கின்றது.அதேவேளையில்,திப்புவின் அரசாங்கமும்,அதை அவர் நடத்திய விதமும்,அவரது இராணுவமும்,அவர் செய்த சீர்திருத்தங்களும்,மதக் கொள்கைகளும்,தொழிற்துறைக்கு அவர் முன்னெடுத்த முயற்சிகளும்,சமூக சமத்துவமும்,அவரது குணாதிசியமும் இன்றைய நிலையிலிருந்து பல படிகள் முன்னிற்கின்றன.

ரூ.500/-

Additional information

Weight 0.754 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திப்பு சுல்தான்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *