தொடுவானம் தொட்டுவிடும் தூரம்

110.00

“தொடர்ந்து ஒலித்து வரும் பெண்ணியக் குரல்களில் ஓல்காவின் குரல் தனித்துவமானது என்பதை இந்நாவலை வாசிக்கிற ஒவ்வொரு வாசகரும் அனுபவித்து உணர்வார்கள்.”

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஓல்கா

“தொடர்ந்து ஒலித்து வரும் பெண்ணியக் குரல்களில் ஓல்காவின் குரல் தனித்துவமானது என்பதை இந்நாவலை வாசிக்கிற ஒவ்வொரு வாசகரும் அனுபவித்து உணர்வார்கள்.”

ரூ.110/-

Additional information

Weight 0.189 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தொடுவானம் தொட்டுவிடும் தூரம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *