தோட்டியின் மகன்

150.00

தோட்டியின்’. மகன் தகழி சிவசங்கரப்பிள்ளை 1947இல் எழுதிய நாவல்.

இலக்கியத்தில் மட்டுமல்ல; சமூகப் பார்வையிலும் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியது.

அதுவரை இலக்கியத்தில் யாரும் பார்க்காத களம்-சேரி;

கேட்காத மொழி-பாமரக் கொச்சை; முகர அஞ்சிய வாடை-மலம்;

வாழ்ந்திராத வாழ்வு-தோட்டி பிழைப்பு என்று பின் தள்ளப்பட்ட உலகைப்

பொதுக் கவனத்துக்கு வைத்தது இந்நாவல்.

   

Description

தமிழில் : சுந்தர ராமசாமி

தோட்டியின்’. மகன் தகழி சிவசங்கரப்பிள்ளை 1947இல் எழுதிய நாவல்.

இலக்கியத்தில் மட்டுமல்ல; சமூகப் பார்வையிலும் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியது.

அதுவரை இலக்கியத்தில் யாரும் பார்க்காத களம்-சேரி;

கேட்காத மொழி-பாமரக் கொச்சை; முகர அஞ்சிய வாடை-மலம்;

வாழ்ந்திராத வாழ்வு-தோட்டி பிழைப்பு என்று பின் தள்ளப்பட்ட உலகைப்

பொதுக் கவனத்துக்கு வைத்தது இந்நாவல்.

   

ரூ.150/-

Additional information

Weight 0.266 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தோட்டியின் மகன்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *