மின்னங்காடி
http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%a8%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%9a%e0%ae%b2%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%b0%e0%ae%bf-%e0%ae%ae%e0%af%81%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%bf%e0%ae%a9/
Export date: Wed Apr 14 15:04:31 2021 / +0000 GMTநக்சல்பாரி - முன்பும் பின்பும்

Price: 350.00

Product Categories: , ,

Product Tags: , , ,

Product Page: http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%a8%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%9a%e0%ae%b2%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%b0%e0%ae%bf-%e0%ae%ae%e0%af%81%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%bf%e0%ae%a9/

 

Product Summary

இந்திய மக்களுக்கான உண்மையான விடுதலையை விரும்பிய இயக்கங்களின் போராட்ட வரலாற்றை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரித்துத் தருகிறது இந்த நூல். இந்திய சமூகத்தில் நக்சல்பாரிக்கு முன்பும் பின்பும் நடந்த சமூக, அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளைப் பற்றிய மிகச் சிறந்த வரலாற்று ஆவணம் இது

Product Description

சுனிதிகுமார் கோஷ்

தமிழில் : கோவேந்தன்

 

இந்திய மக்களுக்கான உண்மையான விடுதலையை விரும்பிய இயக்கங்களின் போராட்ட வரலாற்றை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரித்துத் தருகிறது இந்த நூல். இந்திய சமூகத்தில் நக்சல்பாரிக்கு முன்பும் பின்பும் நடந்த சமூக, அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளைப் பற்றிய மிகச் சிறந்த வரலாற்று ஆவணம் இது

Product Attributes

  • Dimensions: N/A
  • Weight: 0.500 kg

 

Product added date: 2016-07-13 15:09:14
Product modified date: 2016-11-27 12:53:13

Export date: Wed Apr 14 15:04:31 2021 / +0000 GMT
Product data have been exported from மின்னங்காடி [ http://www.minnangadi.com ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.