நமது மருத்துவ நலப் பிரச்சி​னைகள்

120.00

கடந்த பத்மண்டுகளாக மருத்துவத் துறையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களின் மீதான ஒரு பருந்துப்பார்வையை…

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஆசிரியர்: அ. மார்க்ஸ்

கடந்த பத்மண்டுகளாக மருத்துவத் துறையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களின் மீதான ஒரு பருந்துப்பார்வையை…

ரூ.120/-

Additional information

Weight 0.220 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நமது மருத்துவ நலப் பிரச்சி​னைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *