நாங்கள் வரலாறு படைத்தோம்

20.00

வீரம் செறிந்த தெலுங்கானா போராட்டத்தில் பங்கேற்ற வீராங்கணைகளின் நேர்காணலின் சுருக்கமே இந்நூல். 12வீராங்கனைகளைப் பற்றி,அவர்கள் இயக்கத்திற்கு வந்த விதம்,அவர்களுடைய போராட்டம்,அவர்களை கட்சி வழிகாட்டிய விதம்,அவர்களுடைய சிறை வாழ்க்கை ஆகியவற்றை சுருக்கமாக கூறப்பட்டுள்ளது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

பேரா.சந்திரா

வீரம் செறிந்த தெலுங்கானா போராட்டத்தில் பங்கேற்ற வீராங்கணைகளின் நேர்காணலின் சுருக்கமே இந்நூல். 12வீராங்கனைகளைப் பற்றி,அவர்கள் இயக்கத்திற்கு வந்த விதம்,அவர்களுடைய போராட்டம்,அவர்களை கட்சி வழிகாட்டிய விதம்,அவர்களுடைய சிறை வாழ்க்கை ஆகியவற்றை சுருக்கமாக கூறப்பட்டுள்ளது.

ரூ.20/-

Additional information

Weight 0.55 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நாங்கள் வரலாறு படைத்தோம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *