நாதஸ்வரம்

75.00

தமிழரின் அரும்பெரும் கலைகள் அருகிக் குறுகி வரும் இவ்வேளையில் கும்பகோணம் பொம்மலாட்டத்தையும் சிக்கல்நாயக்கன் பேட்டை கலங்காரி ஓவியத்தையும் சுவாமிமலை விக்கிரக வார்ப்புகளையும் ஆவணப்படுத்திய ஜேடி&ஜெர்ரி நண்பர்கள், அவ்வரிசையில் செய்த மற்றுமொரு முக்கியமான ஆவணப்படம் ‘நாதஸ்வரம்’. அந்த நாதஸ்வர ஆவணப்படத்தின் திரைவடிவம் இப்போது முதன்முதலாகப் புத்தகமாக வந்துள்ளது. கலைத்திறனாளர் தேனுகாவும் ஆவணப்பட இயக்குநர் பேராசிரியர் சொர்ணவேலும் இப்புத்தகத்துக்கு எழுதியுள்ள கட்டுரைகளும் ஆவணங்களாகவே மாறியுள்ளன. இயக்குநர்கள் ஜே&டியும் ஜெர்ரியும் ஆணிவேரின் ஈரவாசனையை என்றும் மறக்காதவர்கள். கலையின் உள்ளடுக்கிலும் அவர்கள் இயங்கிக்கொண்டிருப்பதற்கான சாட்சி, இப்புத்தகம்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஜேடி – ஜெர்ரி

தமிழரின் அரும்பெரும் கலைகள் அருகிக் குறுகி வரும் இவ்வேளையில் கும்பகோணம் பொம்மலாட்டத்தையும் சிக்கல்நாயக்கன் பேட்டை கலங்காரி ஓவியத்தையும் சுவாமிமலை விக்கிரக வார்ப்புகளையும் ஆவணப்படுத்திய ஜேடி&ஜெர்ரி நண்பர்கள், அவ்வரிசையில் செய்த மற்றுமொரு முக்கியமான ஆவணப்படம் ‘நாதஸ்வரம்’. அந்த நாதஸ்வர ஆவணப்படத்தின் திரைவடிவம் இப்போது முதன்முதலாகப் புத்தகமாக வந்துள்ளது. கலைத்திறனாளர் தேனுகாவும் ஆவணப்பட இயக்குநர் பேராசிரியர் சொர்ணவேலும் இப்புத்தகத்துக்கு எழுதியுள்ள கட்டுரைகளும் ஆவணங்களாகவே மாறியுள்ளன. இயக்குநர்கள் ஜே&டியும் ஜெர்ரியும் ஆணிவேரின் ஈரவாசனையை என்றும் மறக்காதவர்கள். கலையின் உள்ளடுக்கிலும் அவர்கள் இயங்கிக்கொண்டிருப்பதற்கான சாட்சி, இப்புத்தகம்.

ரூ.75/-

Additional information

Weight 0.144 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நாதஸ்வரம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *