மின்னங்காடி
http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%a8%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%88%e0%ae%b5%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%a4%e0%af%88/
Export date: Wed Apr 21 14:05:48 2021 / +0000 GMTநினைவுப் பாதை

Price: 190.00

Product Categories: ,

Product Tags: ,

Product Page: http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%a8%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%88%e0%ae%b5%e0%af%81%e0%ae%aa%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%be%e0%ae%a4%e0%af%88/

 

Product Summary

ஸ்தூலமான கதையும் இல்லை. ஸ்தூலமான கருத்தோட்டமும் இல்லை. இந்த இரண்டுவிதமான பாதுகாப்புகளும் இல்லாமல் நாவல் எழுத முடியுமா? அப்படி எழுதினாலும் உணர்வுபூர்வமான மனநிறைவு அளிக்கும்படி எழுதமுடியுமா?

Product Description

நகுலன்

ரூ.190/-

Product Attributes

  • Dimensions: N/A
  • Weight: 0.311 kg

 

Product added date: 2016-07-25 21:25:16
Product modified date: 2021-03-27 10:57:28

Export date: Wed Apr 21 14:05:48 2021 / +0000 GMT
Product data have been exported from மின்னங்காடி [ http://www.minnangadi.com ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.