நேரு கொள்கையும் நடைமுறையும்

140.00

நேருவின் கொள்கைகள் நடைமுறை பற்றி மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அதிகாரத்துக்கு வந்த முதல் கம்யூனிஸ்ட் இ.எம்.எஸ்.இந்நூலில் ஆய்வு செய்கிறார்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

இ.எம்.எஸ்.நம்பூதிரிபாட்

நேருவின் கொள்கைகள் நடைமுறை பற்றி மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அதிகாரத்துக்கு வந்த முதல் கம்யூனிஸ்ட் இ.எம்.எஸ்.இந்நூலில் ஆய்வு செய்கிறார்.

ரூ.140/-

Additional information

Weight 0.239 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நேரு கொள்கையும் நடைமுறையும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *