நொடி நேர அரை வட்டம்

130.00

ஒரு மின்னல் கீற்றுச்
சிறு தள்ளல்,
நீரிலிருந்து உருவி
வெற்று வெளியில்
அரை வட்டமிட்டு
நீருள் செருகியது
ஒற்றை மீன்
என்றோ பார்த்த மகாநதி
இன்றுவரை பாய்வது
அந்த நொடிநேர
அரைவட்டத்தின்
கீழே தான்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

கல்யாண்ஜி

ஒரு மின்னல் கீற்றுச்
சிறு தள்ளல்,
நீரிலிருந்து உருவி
வெற்று வெளியில்
அரை வட்டமிட்டு
நீருள் செருகியது
ஒற்றை மீன்
என்றோ பார்த்த மகாநதி
இன்றுவரை பாய்வது
அந்த நொடிநேர
அரைவட்டத்தின்
கீழே தான்.

ரூ.130/-

Additional information

Weight 0.233 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நொடி நேர அரை வட்டம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *