பட்டியல் சாதிகள் பழங்குடிகள் அரசு

30.00

“மக்களுக்கு சேவை செய்யவேண்டும் என அரசமைப்புச்சட்டத்தால் கட்டளையிடப்பட்டுள்ள அரசு,நாளாவட்டத்தில் செய்ததெல்லாம் மக்களுக்குத் தன் கோரைப்பற்களைத் திறந்து காட்டியதுதான்.அவர்கள் ஏழைகளாக இருந்தால் அவர்களைக் கடிக்கிறது;தலித்துகளாக இருந்தால் அவர்களை இன்னும் கூடுதலாகக் கடிக்கின்றது.பட்டியல் சாதிகள்-பட்டியல் பழங்குடிகள் ஆகியோரைப் பாதுகாக்கும் எனக் கருதப்பட்ட அரசு அவர்களைத் துன்புறுத்தும் சக்திகளில் முதன்மையானதாக விளங்குகிறது.”

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஆனந்த் டெல்டும்டே

“மக்களுக்கு சேவை செய்யவேண்டும் என அரசமைப்புச்சட்டத்தால் கட்டளையிடப்பட்டுள்ள அரசு,நாளாவட்டத்தில் செய்ததெல்லாம் மக்களுக்குத் தன் கோரைப்பற்களைத் திறந்து காட்டியதுதான்.அவர்கள் ஏழைகளாக இருந்தால் அவர்களைக் கடிக்கிறது;தலித்துகளாக இருந்தால் அவர்களை இன்னும் கூடுதலாகக் கடிக்கின்றது.பட்டியல் சாதிகள்-பட்டியல் பழங்குடிகள் ஆகியோரைப் பாதுகாக்கும் எனக் கருதப்பட்ட அரசு அவர்களைத் துன்புறுத்தும் சக்திகளில் முதன்மையானதாக விளங்குகிறது.”

ரூ.30/-

Additional information

Weight 0.80 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பட்டியல் சாதிகள் பழங்குடிகள் அரசு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *