பிரஹலாதா

125.00

காலச்சுவடு பதிப்பகத்தின் கிளாசிக் வரிசையில் வெளிவரும் முதல் நாடகம் ‘பிரஹலாதா’. தமிழ் நாடகத்தின் முன்னோடியான தூ.தா. சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் வாழ்க்கை விபரங்கள், அவரது நாடகங்களின் பொது இயல்புகள் போன்ற பல குறிப்புகள் இந்நூலின் ஆய்வு முன்னுரையில் இடம்பெற்றுள்ளன. வாசிப்பு இன்பம் தரும் ஒரு முன்னோடி நாடகமாக வாசகர்களுக்கும் நாடகக் கலையைக் கற்பதற்கான அடிப்படை நூலாக மாணவர்களுக்கும் இந்நூல் பயனளிக்கக்கூடும்.

 

Description

தவத்திரு தூ.தா.சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் (ஆசிரியர்), அ.ராமசாமி (தொகுப்பு)

காலச்சுவடு பதிப்பகத்தின் கிளாசிக் வரிசையில் வெளிவரும் முதல் நாடகம் ‘பிரஹலாதா’. தமிழ் நாடகத்தின் முன்னோடியான தூ.தா. சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் வாழ்க்கை விபரங்கள், அவரது நாடகங்களின் பொது இயல்புகள் போன்ற பல குறிப்புகள் இந்நூலின் ஆய்வு முன்னுரையில் இடம்பெற்றுள்ளன. வாசிப்பு இன்பம் தரும் ஒரு முன்னோடி நாடகமாக வாசகர்களுக்கும் நாடகக் கலையைக் கற்பதற்கான அடிப்படை நூலாக மாணவர்களுக்கும் இந்நூல் பயனளிக்கக்கூடும்.

 

ரூ.125/-

Additional information

Weight 0.214 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பிரஹலாதா”

Your email address will not be published. Required fields are marked *