புதுமைப்பித்தன்-காலத்தின் ரேகை பதித்த கதைகள்

100.00

இலக்கியத்தில் இன்னதுதான் சொல்லவேண்டும்.இனது சொல்லக்கூடாது என்கிற உயர்குடிப் புனிதக் கோட்பாடுகள தகர்த்து-தாம் வாழும் காலத்தின் குரூரங்களையும்,அவலங்களையும் காணதது போல கண்ணை மூடிக்கொண்டு நாசுக்காக கடந்து செல்லும் சமுக மனதைத் தன கூர்மையான கதையால் அதிரச் செய்து-காண மறுத்த யதார்த்தங்களின் மீது ஊழியைப் பாய்ச்சி கவனப்படுத்திய மகத்தான படைப்பாளி.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ச. தமிழ்ச் செல்வன்

இலக்கியத்தில் இன்னதுதான் சொல்லவேண்டும்.இனது சொல்லக்கூடாது என்கிற உயர்குடிப் புனிதக் கோட்பாடுகள தகர்த்து-தாம் வாழும் காலத்தின் குரூரங்களையும்,அவலங்களையும் காணதது போல கண்ணை மூடிக்கொண்டு நாசுக்காக கடந்து செல்லும் சமுக மனதைத் தன கூர்மையான கதையால் அதிரச் செய்து-காண மறுத்த யதார்த்தங்களின் மீது ஊழியைப் பாய்ச்சி கவனப்படுத்திய மகத்தான படைப்பாளி.

ரூ.100/-

Additional information

Weight 0.151 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “புதுமைப்பித்தன்-காலத்தின் ரேகை பதித்த கதைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *