புரட்சி இயக்கதின் தத்துவார்த வளர்ச்சி

20.00

இந்திய தேசம்முழுவதும் கொதித்தெழுந்து.விடுதலைப் போரில் ஆயுதம் தாங்கிப் போராடிய அனுசீலன் சமிதி.யுகந்தார் குழு,கத்தார் இயக்கம்,இந்துஸ்தன் சோசலிஸ்ட் ரிபப்ளிகன் அசோசியசன்(HSRA),சிட்ட்காங் போராளிகளின் இயக்கம் போன்றவை இளைஞர் கூட்டத்தால் வழிநடத்தப்பட்டவை.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

சிவசர்மா

இந்திய தேசம்முழுவதும் கொதித்தெழுந்து.விடுதலைப் போரில் ஆயுதம் தாங்கிப் போராடிய அனுசீலன் சமிதி.யுகந்தார் குழு,கத்தார் இயக்கம்,இந்துஸ்தன் சோசலிஸ்ட் ரிபப்ளிகன் அசோசியசன்(HSRA),சிட்ட்காங் போராளிகளின் இயக்கம் போன்றவை இளைஞர் கூட்டத்தால் வழிநடத்தப்பட்டவை.

ரூ.20/-

Additional information

Weight 0.44 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “புரட்சி இயக்கதின் தத்துவார்த வளர்ச்சி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *