புலப்படாத நகரங்கள்

100.00

மார்க்கோபோலோ(1254-1324)கான்ஸ்டாண்டி நோபிளிலிருந்து, “கேதே“ என முன்பழைக்கப்பட்ட மேற்கு சீனத்திற்குப் பயணம் செல்லும் வழியில்,பாரசீகத்தில் கேள்விப்படும் கதை இது.இது போன்று கேள்விப்படும் விஷயங்களையும் நேரிடையான அனுபவங்களையும் வைத்து மார்கோபோலோ எழுதியது “The Travels”.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

சா.தேவதாஸ்

மார்க்கோபோலோ(1254-1324)கான்ஸ்டாண்டி நோபிளிலிருந்து, “கேதே“ என முன்பழைக்கப்பட்ட மேற்கு சீனத்திற்குப் பயணம் செல்லும் வழியில்,பாரசீகத்தில் கேள்விப்படும் கதை இது.இது போன்று கேள்விப்படும் விஷயங்களையும் நேரிடையான அனுபவங்களையும் வைத்து மார்கோபோலோ எழுதியது “The Travels”.

ரூ.100/-

Additional information

Weight 0.151 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “புலப்படாத நகரங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *