பெண்மை என்றொரு கற்பிதம்

45.00

பெண்மை என்றால் என்ன?ஆண்மை என்றால் என்ன?ஆண்மை-பெண்மை என்பதெல்லாம் இயற்கையில் வந்தவையா?நாகரிக சமூகமாக மனிதன் வாழத்தொடங்கிய பின் கட்டமைக்கப்பட்டவையா?பெண்மையின் லட்சனங்களாக நம் பொதுப்புத்தியில் உறைந்து கிடப்பவற்றில் எவையெல்லாம் உயிரியல் ரீதியானவை.எவையெல்லாம் பண்பாடுத் தொழிற்சாலைகளால் நம் மனங்களில் அழுத்தி உன்றப்பட்டவை?

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ச. தமிழ்ச் செல்வன்

பெண்மை என்றால் என்ன?ஆண்மை என்றால் என்ன?ஆண்மை-பெண்மை என்பதெல்லாம் இயற்கையில் வந்தவையா?நாகரிக சமூகமாக மனிதன் வாழத்தொடங்கிய பின் கட்டமைக்கப்பட்டவையா?பெண்மையின் லட்சனங்களாக நம் பொதுப்புத்தியில் உறைந்து கிடப்பவற்றில் எவையெல்லாம் உயிரியல் ரீதியானவை.எவையெல்லாம் பண்பாடுத் தொழிற்சாலைகளால் நம் மனங்களில் அழுத்தி உன்றப்பட்டவை?

ரூ.45/-

Additional information

Weight 0.99 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பெண்மை என்றொரு கற்பிதம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *