பேனா தொலைந்து போனது

60.00

…மேசை விளக்கின் வெளிச்சம் ஒளிப்புள்ளிகளாக இருளில் தூவப்பட்டுக் கலந்து நிறைந்தது.இந்த ஈடுபாடே கதையாக மலர்ந்தது.நான் அப்போது என்னை இழந்திருந்தபோது அந்தப் பேனா என்னுள்ளிருந்த வார்த்தைகளை அள்ளியெடுத்து,சிருஷடி லயத்தால் கோத்தது.அதனால் இழப்பை என்னால் தாங்க முடியவில்லை.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

அப்பணசாமி

…மேசை விளக்கின் வெளிச்சம் ஒளிப்புள்ளிகளாக இருளில் தூவப்பட்டுக் கலந்து நிறைந்தது.இந்த ஈடுபாடே கதையாக மலர்ந்தது.நான் அப்போது என்னை இழந்திருந்தபோது அந்தப் பேனா என்னுள்ளிருந்த வார்த்தைகளை அள்ளியெடுத்து,சிருஷடி லயத்தால் கோத்தது.அதனால் இழப்பை என்னால் தாங்க முடியவில்லை.

ரூ.60/-

Additional information

Weight 0.133 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பேனா தொலைந்து போனது”

Your email address will not be published. Required fields are marked *