மதங்களும் சில விவாதங்களும்

220.00

பூமியில் வாழும் கோடானு கோடி மக்களை கால் வயிற்றுக் கஞ்சிக்கும் வகையற்று பட்டினி போட்டுக் கொல்லும் ஆதிக்கவாதிகள் மோட்சம்,சுவனம்,பரலோகம்,சிவலோகம்,வைகுந்தம் போன்ற கற்பனை உலகத்தைப் படைத்து,நாடகங்களில் இறுதிக் காட்சிகளாக அவைகளை வைத்து,அப்பாவிகளின் சுயசிந்தனையைக் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

தருமி

பூமியில் வாழும் கோடானு கோடி மக்களை கால் வயிற்றுக் கஞ்சிக்கும் வகையற்று பட்டினி போட்டுக் கொல்லும் ஆதிக்கவாதிகள் மோட்சம்,சுவனம்,பரலோகம்,சிவலோகம்,வைகுந்தம் போன்ற கற்பனை உலகத்தைப் படைத்து,நாடகங்களில் இறுதிக் காட்சிகளாக அவைகளை வைத்து,அப்பாவிகளின் சுயசிந்தனையைக் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள்.

ரூ.220/-

Additional information

Weight 0.312 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மதங்களும் சில விவாதங்களும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *