மனிதக் குரங்கு மனிதனாக மரியத்தில் உழைப்பின் பாத்திரம்

30.00

…..இருந்த போதிலும் இயற்கையின் மீது நாடு மானுட வெற்றிகளை வைத்துக்கொண்டு நம்மை நாம் அளவு கொள்ள வேண்டியதில்லை.ஏனென்றால் இப்பிடிபட்ட வெற்றி ஒவ்வொன்றுக்கும் இயற்கை நம்மைப் பழி வாங்குகிறது.ஒவ்வொரு வெற்றியும் நாம் எதிர்பார்க்காத முற்றிலும் வேறுபட்ட பழங்களை அளிக்கிறது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஃபிரடெரிக் எங்கெல்ஸ்

…..இருந்த போதிலும் இயற்கையின் மீது நாடு மானுட வெற்றிகளை வைத்துக்கொண்டு நம்மை நாம் அளவு கொள்ள வேண்டியதில்லை.ஏனென்றால் இப்பிடிபட்ட வெற்றி ஒவ்வொன்றுக்கும் இயற்கை நம்மைப் பழி வாங்குகிறது.ஒவ்வொரு வெற்றியும் நாம் எதிர்பார்க்காத முற்றிலும் வேறுபட்ட பழங்களை அளிக்கிறது.

ரூ.30/-

Additional information

Weight 0.67 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மனிதக் குரங்கு மனிதனாக மரியத்தில் உழைப்பின் பாத்திரம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *