மலக்குழிக்குள் மடியலாமா மானுடம்?

15.00

நிலவில் போய் இறங்குவதற்கான ஆராய்ச்சியில் இந்திய ஏறக்குறைய உள்ளது.ஆனால் மறுபுறம் மலக்கூலிக்குள்ளே மனிதனை இறக்கி உயோறை விட வைக்கும் மனித இழிவு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது.இந்திய நகரிகத்தை பற்றி சரியாகவோ தப்பகபவோ பேர்மீத்ம் கொள்கிற எவரும் இந்த இழிவு தளிக்குநிவு இல்லையா?

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

த.நீதிராஜன்

நிலவில் போய் இறங்குவதற்கான ஆராய்ச்சியில் இந்திய ஏறக்குறைய உள்ளது.ஆனால் மறுபுறம் மலக்கூலிக்குள்ளே மனிதனை இறக்கி உயோறை விட வைக்கும் மனித இழிவு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது.இந்திய நகரிகத்தை பற்றி சரியாகவோ தப்பகபவோ பேர்மீத்ம் கொள்கிற எவரும் இந்த இழிவு தளிக்குநிவு இல்லையா?

ரூ.15/-

Additional information

Weight 0.35 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மலக்குழிக்குள் மடியலாமா மானுடம்?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *