மார்க்சியமும் இலக்கிய திறனாய்வும்

65.00

மானுடத்தின் முழு விடுதலைக்குப் போராடும் உறுதியை வலுப்படுத்தவே மார்க்சியத் திறனாய்வு என்பதை வாதத்திற்கான கருத்தாக அல்லாமல் வரலாற்றுச் சான்றாகவும் விளக்கி,வாழ்க்கைப் பாடமாக்கியிருக்கிறார் டெரி ஈகிள்டன்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

டெரி ஈகிள்டன்

மானுடத்தின் முழு விடுதலைக்குப் போராடும் உறுதியை வலுப்படுத்தவே மார்க்சியத் திறனாய்வு என்பதை வாதத்திற்கான கருத்தாக அல்லாமல் வரலாற்றுச் சான்றாகவும் விளக்கி,வாழ்க்கைப் பாடமாக்கியிருக்கிறார் டெரி ஈகிள்டன்.

ரூ.65/-

Additional information

Weight 0.121 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மார்க்சியமும் இலக்கிய திறனாய்வும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *