மார்க்ஸ் உண்மையில் கூறியது என்ன?

200.00

காலமும் மண்ணும் மூடமுடியாத மார்க்சை தவறான விளக்கங்கள் மறைத்துள்ளன.தவறான விளக்கங்களை அவரது எதிரிகள் மட்டுமல்ல;நண்பர்களும் தந்திருப்பதாகக் கூறும் எர்னஸ்ட் ஃபிஷர்,தனது சுருக்கமான நூலில் மார்க்சின் முக்கியமான கருத்துகளை அவற்றின் பின்னணி காலச் சூழலோடு,மார்க்சின் சொந்த சொற்கள் கொண்டே விளக்குகின்றார்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

எர்னஸ்ட் ஃபிஷர் தமிழில்: மிலிட்டரி பொன்னுசாமி

காலமும் மண்ணும் மூடமுடியாத மார்க்சை தவறான விளக்கங்கள் மறைத்துள்ளன.தவறான விளக்கங்களை அவரது எதிரிகள் மட்டுமல்ல;நண்பர்களும் தந்திருப்பதாகக் கூறும் எர்னஸ்ட் ஃபிஷர்,தனது சுருக்கமான நூலில் மார்க்சின் முக்கியமான கருத்துகளை அவற்றின் பின்னணி காலச் சூழலோடு,மார்க்சின் சொந்த சொற்கள் கொண்டே விளக்குகின்றார்.

ரூ.200/-

Additional information

Weight 0.311 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மார்க்ஸ் உண்மையில் கூறியது என்ன?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *