முகிலினி

375.00

பவானி மோயார் நதிகளின் கூடுதுறைக்குக் கிழக்கே ராணுவக் கிடங்குகளிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டிருந்த இரும்புக் கம்பிகளும்,பாளங்களும் மலைமலையாகக் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்தன.பழைய ராணுவ வாகனங்கள் புகையைக் கக்கியபடி போய் வந்துக் கொண்டிருந்தன.பிரம்மாண்டமாக எழுந்து கொண்டிருந்தது சென்னை மாகாணத்தின் இரண்டாவது பெரிய அணைக்கட்டான பவானி சாகரம்

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

இரா.முருகவேள்

பவானி மோயார் நதிகளின் கூடுதுறைக்குக் கிழக்கே ராணுவக் கிடங்குகளிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டிருந்த இரும்புக் கம்பிகளும்,பாளங்களும் மலைமலையாகக் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்தன.பழைய ராணுவ வாகனங்கள் புகையைக் கக்கியபடி போய் வந்துக் கொண்டிருந்தன.பிரம்மாண்டமாக எழுந்து கொண்டிருந்தது சென்னை மாகாணத்தின் இரண்டாவது பெரிய அணைக்கட்டான பவானி சாகரம்

ரூ.375/-

Additional information

Weight 0.567 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “முகிலினி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *