முதல் தனிமை

180.00

முதல் தனிமை

சமகால வாழ்நிலை என்னும் தளத்திலிருந்து நகர்ந்து காலம், வர்க்கம், இனம், பால் பேதம் முதலான தடைகளைக் கடந்த வாழ்நிலைகளின் மீது சாணக்யா தன் கவனத்தைச் செலுத்துவதை இந்தக் கதைகள் காட்டுகின்றன. 

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஜே.பி.சாணக்யா

முதல் தனிமை

சமகால வாழ்நிலை என்னும் தளத்திலிருந்து நகர்ந்து காலம், வர்க்கம், இனம், பால் பேதம் முதலான தடைகளைக் கடந்த வாழ்நிலைகளின் மீது சாணக்யா தன் கவனத்தைச் செலுத்துவதை இந்தக் கதைகள் காட்டுகின்றன. 

ரூ.180/-

Additional information

Weight 0.290 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “முதல் தனிமை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *