மைக்கல் பாரடே

15.00

இந்நூலில் அரிய கண்டுபிடிப்பான மின்காந்தத் தூண்டலின் விதியினைக் கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானியின் வாழ்க்கை நாடக வடிவில் விரிகிறது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

இந்நூலில் அரிய கண்டுபிடிப்பான மின்காந்தத் தூண்டலின் விதியினைக் கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானியின் வாழ்க்கை நாடக வடிவில் விரிகிறது.

ரூ.15/-

Additional information

Weight 0.35 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மைக்கல் பாரடே”

Your email address will not be published. Required fields are marked *