யுவான்சுவாங் இந்தியப் பயணம் (இரண்டாம் தொகுதி)

125.00

முந்தைய தொகுதியில் அண்டை நாட்டுப் புனிதப் பயணியாக நுழைந்த யுவான் சுவாங் இத்தொகுதியில் இந்தியராகவே மாறிவிட்ட நிலையைக் காணலாம்.
உதயனா, தக்ஷ்சீலா, காஷ்மீர், ராஜபுரம், மதுரா, அயோத்தியா, பிரயாகை, சிரவஸ்தி போன்ற தற்கால இந்தியப் பகுதிகளெல்லாம் தனித்தனி நாடுகளாகக் கோலோச்சிய காலத்தில் தான் கொண்ட சமயப்பற்றால் உந்தப்பட்டு அளவிறந்த இன்னல்களுக்கும் இடர்பாடுகளுக்கும் இடையே அயர்வறியாது தொடரும் யுவான் சுவாங் இந்தியப் பயணம் வியப்பளிப்பதுடன் ஆர்வமூட்டக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது.

Description

பொன். சின்னத்தம்பி முருகேசன்

முந்தைய தொகுதியில் அண்டை நாட்டுப் புனிதப் பயணியாக நுழைந்த யுவான் சுவாங் இத்தொகுதியில் இந்தியராகவே மாறிவிட்ட நிலையைக் காணலாம்.
உதயனா, தக்ஷ்சீலா, காஷ்மீர், ராஜபுரம், மதுரா, அயோத்தியா, பிரயாகை, சிரவஸ்தி போன்ற தற்கால இந்தியப் பகுதிகளெல்லாம் தனித்தனி நாடுகளாகக் கோலோச்சிய காலத்தில் தான் கொண்ட சமயப்பற்றால் உந்தப்பட்டு அளவிறந்த இன்னல்களுக்கும் இடர்பாடுகளுக்கும் இடையே அயர்வறியாது தொடரும் யுவான் சுவாங் இந்தியப் பயணம் வியப்பளிப்பதுடன் ஆர்வமூட்டக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது.

ரூ.125/-

Additional information

Weight 0.199 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “யுவான்சுவாங் இந்தியப் பயணம் (இரண்டாம் தொகுதி)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *