யூத் ஜுகல்பந்தி

65.00

இன்றைய கர்நாடக இசையுலகில் இளம் கலைஞர்களின் ஆக்கிரமிப்பு என்றும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது! வாய்ப்பாட்டிலும், வாத்திய இசைக் கருவிகளிலும் நன்கு தேர்ச்சி பெற்றிருக்கும் இத்தகைய இளைஞர்கள் மத்தியில் ஆரோக்கியமான போட்டி நிலவி வருவதும் கண்கூடாகத் தெரிகிறது. பெரும் முயற்சி எடுத்தாலும் இவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் டிசம்பர் இசை விழாவின்போது சபாக்களால் மேடை கொடுக்க முடிவதில்லை! இளம் இசைக் கலைஞர்களுக்கு பாடுவதற்கும் வாசிப்பதற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் அளவுக்கு, பேசுவதற்குக் கிடைப்பதில்லை. அவ்வப்போது பத்திரிகைகளில் பேட்டி வெளிவந்து கொண்டிருந்தாலும், அந்தச் சந்தர்ப்பமும் எல்லோருக்கும் கிடைத்துவிடுவதில்லை என்பதே உண்மை! இசை உலகுக்கு நாளைய நம்பிக்கை நட்சத்திரங்களாகத் திகழும் சிலரைப் பேட்டி கண்டு, அந்தக் கட்டுரைகளை ஒரே தொகுப்பாக வெளியிட விரும்பினோம். வாய்ப்பாட்டு தவிர வயலின், கீ_போர்டு, மிருதங்கம், கஞ்சிரா கலைஞர்களையும் தொகுப்பில் இடம் பெறச் செய்யவும் தீர்மானித்தோம். ஹரிகதையையும் விட்டு வைக்கவில்லை! பத்திரிகையாளர் சாருகேசி 28 இளம் கலைஞர்களை சந்தித்து இந்தத் தொகுப்பில் இடம் பெற்றிருக்கும் கட்டுரைகளை

Out of stock

Description

சாருகேசி

இன்றைய கர்நாடக இசையுலகில் இளம் கலைஞர்களின் ஆக்கிரமிப்பு என்றும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது! வாய்ப்பாட்டிலும், வாத்திய இசைக் கருவிகளிலும் நன்கு தேர்ச்சி பெற்றிருக்கும் இத்தகைய இளைஞர்கள் மத்தியில் ஆரோக்கியமான போட்டி நிலவி வருவதும் கண்கூடாகத் தெரிகிறது. பெரும் முயற்சி எடுத்தாலும் இவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் டிசம்பர் இசை விழாவின்போது சபாக்களால் மேடை கொடுக்க முடிவதில்லை! இளம் இசைக் கலைஞர்களுக்கு பாடுவதற்கும் வாசிப்பதற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் அளவுக்கு, பேசுவதற்குக் கிடைப்பதில்லை. அவ்வப்போது பத்திரிகைகளில் பேட்டி வெளிவந்து கொண்டிருந்தாலும், அந்தச் சந்தர்ப்பமும் எல்லோருக்கும் கிடைத்துவிடுவதில்லை என்பதே உண்மை! இசை உலகுக்கு நாளைய நம்பிக்கை நட்சத்திரங்களாகத் திகழும் சிலரைப் பேட்டி கண்டு, அந்தக் கட்டுரைகளை ஒரே தொகுப்பாக வெளியிட விரும்பினோம். வாய்ப்பாட்டு தவிர வயலின், கீ_போர்டு, மிருதங்கம், கஞ்சிரா கலைஞர்களையும் தொகுப்பில் இடம் பெறச் செய்யவும் தீர்மானித்தோம். ஹரிகதையையும் விட்டு வைக்கவில்லை! பத்திரிகையாளர் சாருகேசி 28 இளம் கலைஞர்களை சந்தித்து இந்தத் தொகுப்பில் இடம் பெற்றிருக்கும் கட்டுரைகளை

ரூ.65/-

Additional information

Weight 0.115 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “யூத் ஜுகல்பந்தி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *