லெனின் வாழ்க்கை வரலாறு

25.00

எந்த மனிதர்,கட்சி வெடிமருந்துப் புகையில் சூழப்பட்ட நிலையிலும் அக்டோபர் செங்கொடியை ஏற்ற ஆணையிட்டாரோ,எவர் ஜாராட்சியை முடித்து வைத்து உழைப்பாளி மக்களின் ஆட்சியை நிறுவினாரோ அந்த மாமனிதர் லெனினின் சுருக்கமான வாழ்க்கை வரலாறு இது.வெ.மன்னார் எளிய மொழியில் சித்தரிக்கும் புரட்சியாளனின் வரலாறு.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

வெ.மன்னார்

எந்த மனிதர்,கட்சி வெடிமருந்துப் புகையில் சூழப்பட்ட நிலையிலும் அக்டோபர் செங்கொடியை ஏற்ற ஆணையிட்டாரோ,எவர் ஜாராட்சியை முடித்து வைத்து உழைப்பாளி மக்களின் ஆட்சியை நிறுவினாரோ அந்த மாமனிதர் லெனினின் சுருக்கமான வாழ்க்கை வரலாறு இது.வெ.மன்னார் எளிய மொழியில் சித்தரிக்கும் புரட்சியாளனின் வரலாறு.

ரூ.25/-

Additional information

Weight 0.55 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “லெனின் வாழ்க்கை வரலாறு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *