மின்னங்காடி
http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%b5%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%ae%e0%af%81%e0%ae%b1%e0%af%88-%e0%ae%b5%e0%ae%b0%e0%af%8d%e0%ae%ae%e0%ae%be-%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%b4%e0%af%81-%e0%ae%9a%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%ae%99/
Export date: Mon Jan 18 17:11:12 2021 / +0000 GMTவன்முறை வர்மா குழு சட்டங்கள்

Price: 15.00

Product Categories: , ,

Product Tags: , ,

Product Page: http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%b5%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%ae%e0%af%81%e0%ae%b1%e0%af%88-%e0%ae%b5%e0%ae%b0%e0%af%8d%e0%ae%ae%e0%ae%be-%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%b4%e0%af%81-%e0%ae%9a%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%ae%99/

 

Product Summary

பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பான,கண்ணியமான வாழ்வுஸ் சூழலை அளிப்பது அரசின் கடமை என்று வர்மா குழு அடித்துப் பேசுகின்றது.மேலும் முந்தைய பரிந்துரைகளின் மீது நடவடிக்கை எடுக்காதது,பாலியல் வன்கொடுமைகளை மானஅவமான பிரச்னையாகப் காண்பதிலிருந்து சமூகம் மாற வேண்டும் எனும் கருத்து போன்றவற்றையும் அறிக்கை உள்ளடக்கியது.எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக வேண்டியது நீதி,கருணை அல்ல என்பதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறது.

Product Description

உ.வாசுகி எம்.கிரிஜா

பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பான,கண்ணியமான வாழ்வுஸ் சூழலை அளிப்பது அரசின் கடமை என்று வர்மா குழு அடித்துப் பேசுகின்றது.மேலும் முந்தைய பரிந்துரைகளின் மீது நடவடிக்கை எடுக்காதது,பாலியல் வன்கொடுமைகளை மானஅவமான பிரச்னையாகப் காண்பதிலிருந்து சமூகம் மாற வேண்டும் எனும் கருத்து போன்றவற்றையும் அறிக்கை உள்ளடக்கியது.எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக வேண்டியது நீதி,கருணை அல்ல என்பதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறது.

ரூ.15/-

Product Attributes

  • Weight: 0.67 kg

 

Product added date: 2016-09-07 08:45:25
Product modified date: 2016-11-29 19:33:21

Export date: Mon Jan 18 17:11:12 2021 / +0000 GMT
Product data have been exported from மின்னங்காடி [ http://www.minnangadi.com ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.