வளையல்கள் அடித்த லூட்டி

25.00

“நான்கு வளையல்களுக்கு திடீரென உயிர் கிடைக்கிறது.கை கால் முளைக்கிறது.அவை நான்கும் பத்து நாட்கள் அடித்த லூட்டி தான் கதை.குழந்தைகளின் கற்பனைக்கு நல்ல தீனி.”

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

விழியன்

“நான்கு வளையல்களுக்கு திடீரென உயிர் கிடைக்கிறது.கை கால் முளைக்கிறது.அவை நான்கும் பத்து நாட்கள் அடித்த லூட்டி தான் கதை.குழந்தைகளின் கற்பனைக்கு நல்ல தீனி.”

ரூ.25/-

Additional information

Weight 0.67 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வளையல்கள் அடித்த லூட்டி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *