வாத்து ராஜா

50.00

“சிறாரின் இருத்தலும் இயல்பும் உரிமையும் பொதுப் பிரக்ஞைத் தளத்திற்கு அப்பாலிருக்கும் இந்த நெடிய வறட்சியில் இவரது செயல்பாடு பசுமையின் மகத்துவமுடையது.இந்த நூல், “

Description

விஷ்ணுபுரம் சரவணன்

“சிறாரின் இருத்தலும் இயல்பும் உரிமையும் பொதுப் பிரக்ஞைத் தளத்திற்கு அப்பாலிருக்கும் இந்த நெடிய வறட்சியில் இவரது செயல்பாடு பசுமையின் மகத்துவமுடையது.இந்த நூல், ”

ரூ.50/-

Additional information

Weight 0.112 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வாத்து ராஜா”

Your email address will not be published. Required fields are marked *