விடுதலைப் போராட்டம்25கம்யூனிஸ்ட் நினைவலைகள்

140.00

கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு விடுதலைப் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற ஒரு பெரும் பாரம்பரியம் உண்டு.நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலை முடுக்கிலும்,பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து மக்கள் போராடியபோது,அந்தப் போராட்டத்தை வலுவாக்கித் தீவிரப்படுத்தியதில் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு முக்கியப் பங்கு உண்டு.அத்தகைய25தியாகிகளின் விடுதலைப் போராட்ட நினைவலைகள் இவை.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

பேரா.ஹேமா

கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு விடுதலைப் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற ஒரு பெரும் பாரம்பரியம் உண்டு.நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலை முடுக்கிலும்,பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து மக்கள் போராடியபோது,அந்தப் போராட்டத்தை வலுவாக்கித் தீவிரப்படுத்தியதில் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு முக்கியப் பங்கு உண்டு.அத்தகைய25தியாகிகளின் விடுதலைப் போராட்ட நினைவலைகள் இவை.

ரூ.140/-

Additional information

Weight 0.233 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “விடுதலைப் போராட்டம்25கம்யூனிஸ்ட் நினைவலைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *