விண்மீன்களின் வகை வடிவம் வரலாறு

160.00

தமிழில் வானியல் பற்றி விரிவான அளவில் எளிமையாக வரும் முதல் நூல்.கோள்கள் பற்றி அவற்றின் அமைப்பு,இயக்கம்,வரலாறு பற்றி இதில் தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது-.சில செய்முறைகளும் தரப்பட்டுள்ளன.இந்நூல் பிரபஞ்சம் பற்றிய மறை திறவுகளை வெளிச்சமிட்டுக் காட்டுகிறது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

த.வி.வெங்கடேஸ்வரன்

தமிழில் வானியல் பற்றி விரிவான அளவில் எளிமையாக வரும் முதல் நூல்.கோள்கள் பற்றி அவற்றின் அமைப்பு,இயக்கம்,வரலாறு பற்றி இதில் தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது-.சில செய்முறைகளும் தரப்பட்டுள்ளன.இந்நூல் பிரபஞ்சம் பற்றிய மறை திறவுகளை வெளிச்சமிட்டுக் காட்டுகிறது.

ரூ.160/-

Additional information

Weight 0.267 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “விண்மீன்களின் வகை வடிவம் வரலாறு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *