விண்வெளி 1000 வினா -விடைகள்

130.00

நாம் வாழக் கூடிய சூரியக் குடும்பம் மிகப் பெரியது.ஆனால் பிரபஞ்சத்தில் ஒரு கடுகை விட மிகச் சிறியது தான்.பிரபஞ்சம் தொடர்ந்து விரிந்து கொண்டே இருக்கிறது.அதன் எல்லை இதுதான் என கற்பனையிலும் வரையறுத்துக் கூற முடியாத அளவிற்கு மிகப்பெரியது.அப்படிப்பட்ட பிரமாண்ட தன்மை கொண்ட பிரபஞ்சம் பற்றி ஏற்படக்கூடிய ஆயிரம் கேள்விகளுக்கு1000விடைகளால் விளக்கம் அளிக்கிறது இந்நூல்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஏற்காடு இளங்கோ

நாம் வாழக் கூடிய சூரியக் குடும்பம் மிகப் பெரியது.ஆனால் பிரபஞ்சத்தில் ஒரு கடுகை விட மிகச் சிறியது தான்.பிரபஞ்சம் தொடர்ந்து விரிந்து கொண்டே இருக்கிறது.அதன் எல்லை இதுதான் என கற்பனையிலும் வரையறுத்துக் கூற முடியாத அளவிற்கு மிகப்பெரியது.அப்படிப்பட்ட பிரமாண்ட தன்மை கொண்ட பிரபஞ்சம் பற்றி ஏற்படக்கூடிய ஆயிரம் கேள்விகளுக்கு1000விடைகளால் விளக்கம் அளிக்கிறது இந்நூல்.

ரூ.130/-

Additional information

Weight 0.189 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “விண்வெளி 1000 வினா -விடைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *