விவேகானந்தர்:கல்விச் சிந்தனைகள்

40.00

மாணவர்கள்,இளைஞர்கள் உலகில் கல்வி என்ற குறிப்பிட்ட ஒரு பொருளைப் பற்றிய சுவாமி விவேகானந்தரது சிந்தனைகள் கருத்துகள் கண்ணோட்டங்கள் எப்படி இருந்தன என்பதை விமர்சனப் பார்வையுடன் கூறும் நூல்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

பேரா.அ.கருணானந்தம்

மாணவர்கள்,இளைஞர்கள் உலகில் கல்வி என்ற குறிப்பிட்ட ஒரு பொருளைப் பற்றிய சுவாமி விவேகானந்தரது சிந்தனைகள் கருத்துகள் கண்ணோட்டங்கள் எப்படி இருந்தன என்பதை விமர்சனப் பார்வையுடன் கூறும் நூல்.

ரூ.40/-

Additional information

Weight 0.86 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “விவேகானந்தர்:கல்விச் சிந்தனைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *