வீட்டுக்கு ஓரு மருத்துவர்

140.00

உடல் நலம் என்பது உருவ அடிப்படையிலானது இல்லை.என்பதை நாம் உணரத் தொடங்குவதே உடலின் மொழியாகும்.தோற்றத்தை வைத்து தன்மையை முடிவு செய்வது.விஞ்ஞானம் அறிந்து உணர்ந்ததை ஏற்றுக் கொள்வது அறிவியல்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

உமர் பாரூக்

உடல் நலம் என்பது உருவ அடிப்படையிலானது இல்லை.என்பதை நாம் உணரத் தொடங்குவதே உடலின் மொழியாகும்.தோற்றத்தை வைத்து தன்மையை முடிவு செய்வது.விஞ்ஞானம் அறிந்து உணர்ந்ததை ஏற்றுக் கொள்வது அறிவியல்.

ரூ.140/-

Additional information

Weight 0.255 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வீட்டுக்கு ஓரு மருத்துவர்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *