மின்னங்காடி
http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%b5%e0%af%87%e0%ae%99%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%88-%e0%ae%a8%e0%ae%99%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%82%e0%ae%b0%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9c%e0%af%80%e0%ae%a9%e0%af%8d/
Export date: Fri Feb 28 12:33:35 2020 / +0000 GMTவேங்கை நங்கூரத்தின் ஜீன் குறிப்புகள்

Price: 190.00

Product Categories: , ,

Product Tags: , , , ,

Product Page: http://www.minnangadi.com/product/%e0%ae%b5%e0%af%87%e0%ae%99%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%88-%e0%ae%a8%e0%ae%99%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%82%e0%ae%b0%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%9c%e0%af%80%e0%ae%a9%e0%af%8d/

 

Product Summary

குஜராத் வளைகுடாவில் தமிழ் எழுத்து பொறித்த ஒரு நங்கூரம் கிடைத்தது... இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முந்தையது அது. ஆப்கானிஸ்தானில், பாகிஸ்தானில் இன்றும் இருக்கிற கொற்கை, குறிஞ்சி என்ற கிராமங்கள் ஆச்சர்யப்படுத்தின. சிந்துவெளியில் கண்டுடெடுத்த எழுத்துக்களும் தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளில் கண்டெடுத்த எழுத்துக்களும் ஒன்றுபோல இருப்பது ஏன்? இடைப்பட்ட மூவாயிரம் கிலோ மீட்டர்களும் மூவாயிரம் ஆண்டுகளும் என்ன ரகசியத்தைச் சுமந்து நிற்கின்றன? தென்கோடி தமிழ் நாட்டில் இருந்து மெசபடோமியா - கிரேக்கம் என நடந்த வர்த்தகம் என்ன சேதியைச் சொல்கிறது?... நினைவிலே தமிழ் உள்ள மிருகமாக நாம் இருக்கிறோம். 'வேங்கை நங்கூரத்தின் ஜீன் குறிப்புகள்' நாவல் அதைத்தான் பேசுகிறது.

Product Description

குஜராத் வளைகுடாவில் தமிழ் எழுத்து பொறித்த ஒரு நங்கூரம் கிடைத்தது... இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முந்தையது அது. ஆப்கானிஸ்தானில், பாகிஸ்தானில் இன்றும் இருக்கிற கொற்கை, குறிஞ்சி என்ற கிராமங்கள் ஆச்சர்யப்படுத்தின. சிந்துவெளியில் கண்டுடெடுத்த எழுத்துக்களும் தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளில் கண்டெடுத்த எழுத்துக்களும் ஒன்றுபோல இருப்பது ஏன்? இடைப்பட்ட மூவாயிரம் கிலோ மீட்டர்களும் மூவாயிரம் ஆண்டுகளும் என்ன ரகசியத்தைச் சுமந்து நிற்கின்றன? தென்கோடி தமிழ் நாட்டில் இருந்து மெசபடோமியா - கிரேக்கம் என நடந்த வர்த்தகம் என்ன சேதியைச் சொல்கிறது?... நினைவிலே தமிழ் உள்ள மிருகமாக நாம் இருக்கிறோம். 'வேங்கை நங்கூரத்தின் ஜீன் குறிப்புகள்' நாவல் அதைத்தான் பேசுகிறது.

 

Product added date: 2017-12-04 20:20:12
Product modified date: 2017-12-26 15:19:45

Export date: Fri Feb 28 12:33:35 2020 / +0000 GMT
Product data have been exported from மின்னங்காடி [ http://www.minnangadi.com ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.