மின்னங்காடி
http://www.minnangadi.com/product/12057/
Export date: Wed Apr 14 14:44:41 2021 / +0000 GMTபடைவீடு

Product Categories: , , , , ,

Product Page: http://www.minnangadi.com/product/12057/

 

Product Summary

போரே இல்லாமல் நூறு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்திருக்கிறார் கள் சம்புவராயர்கள். போர் செய்வதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருந்தும் இவர்கள் ஏன் சுல்தானியர்கள் எதிர்த்துப் போராடவில்லை என்பதை வரலாற்றின் முக்கிய கேள்வியாக இருக்கிறது. அதற்கான பதில்தான் படைவீடு.

Product Description

94132038_3635250086489164_8501652170590912512_o

Product Gallery

  

 

Product added date: 2020-04-22 19:06:02
Product modified date: 2020-04-22 19:20:22

Export date: Wed Apr 14 14:44:41 2021 / +0000 GMT
Product data have been exported from மின்னங்காடி [ http://www.minnangadi.com ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.