வழிப்பறி சுங்கச் சாவடிகளும்… தடுக்க வக்கற்ற அரசுகளும்…

எம். கண்ணன் சிறிய வாகனத்திற்கு ரூ.35ம் ,நடுத்தரம் ரூ.70ம் பேருந்து லாரி ரூ.110ம் ,பெரிய சரக்கு வாகனத்திற்கு ரூ.210ம் வசூலிக்கபடுகிறது. நாம் தோரயமாக ஒரு வாகனத்திற்கு ரூ.70 என கணகிட்டால் 90,000*70=63,00,000 ஒரு நாள் வசூல் 63,00,000*30=18,90,00,000 ஒரு மாத வசூல் 18,90,00,000*12=226,80,00,000 ஒரு வருட வசூல் 226,80,00,0008*10=226800,00,000 பத்துவருட வசூல் வெறும் 80 கோடியை முதலிடு செய்துவிட்டு தனியார் நிறுவனம் கடந்த 10 வருடத்தில் வசூல் செய்தது 2268 கோடிகள். ஒரு டோலில் இவ்வளவு கோடி என்றால் இந்தியா முழுவதும் எத்தனை லட்சம் கோடிகள் கொள்ளை நடக்கிறது. ரூ.5/-

இணைய வழி வர்த்தகம்; சில்லரை வர்த்தகத்திற்கு சவக்குழி

எம். கண்ணன் சில்லரை வர்த்தகத்தை நம்பி தமிழகத்தில் 30 லட்சம் பேரும், இந்தியா முழுவதும் 5 கோடி பேரும் உள்ளனர். அதே போல் நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சில்லரை வர்த்தகத்தின் பங்கு 22 சதவிகதமாக இருந்து வருகிறது. உற்பத்தி வெளிநாடு, நுகர்வு இந்தியா என்ற நிலை ஏற்பட்டால் , அது ஒரு வழிப்பாதையாக மாறி இந்தியாவின் மொத்த பொருளாதாரமும் சிக்கலுக்குள்ளாகும். ரூ.5/-