திபெத் சில புரிதல்கள்.

என்.ராம்,தமிழில்:கி.இலக்குவன் திபெத் பிரச்சனையை சீன எதிர்ப்பு மற்றும் கம்யூனிச எதிர்ப்புக் கண்ணோட்டத்துடன் காணக்கூடிய பல அறிவு ஜீவிகள் மேம்போக்கான முறையில் பல விமர்சனங்களை செய்து வருகின்றனர்.திபெத் பிரச்சனை இன்று திடீரென்று தோன்றியுள்ள பிரச்சனை அல்ல.அதற்கு50ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட வரலாறும் இன்றைய நிகழ்வுகளையும் பேசுகிறது இந்நூல். ரூ.25/-