இன்சூரன்சில் அந்நிய முதலீடு

க.சுவாமிநாதன் இது ஓர் பொருளாதார சூதாட்டம்.இதில் தார்மீக நெறிகளுக்கு இடம் கிடையாது-எளியவர்களுக்கு எதிரான அரசியலே உண்டு. ரூ.10/-