சமத்துவமும் சகோதரத்துவமும் இல்லையேல் சுதந்திரம் இல்லை

சீத்தாராம் யெச்சூரி தமிழில்: ச. வீரமணி 46ஆவது பிரிவிற்குச் செல்லுங்கள்,அது,தலித்துகள்,பழங்குடியினர் மற்றும் இதர நலிந்த பிரிவினரின் கல்வி மற்றும் பொருளாதார நலன்களை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று கூறுகிறது. ரூ.10/-

மோடி அரசாங்கம்:வகுப்புவாதத்தின் புதிய அலை

சீத்தாராம் யெச்சூரி தமிழில்: ச. வீரமணி “சமூக ஒடுக்குமுறை என்பது சாதிய ஒடுக்குமுறையையும் பாலின ஒடுக்குமுறையையும் உள்ளடக்கியது என்ற வகையில் ஆர்.எஸ்.எஸ்.தங்களுடைய இந்து ராஸ்ட்டிரத்தை நிறுவிடும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகவே மேற்கொண்டு வருகிறது.” …மோடி அரசும் ஆர்.எஸ்.எஸ்.அமைப்பும் கை கோர்த்து ஃபாசிசம் நோக்கி வேகமாக நகர்ந்து வரும் நிலையில் இடதுசாரிகளும்,ஜனநாயக சக்திகளும் செய்ய வேண்டியதை விளக்குகின்றார்.மதவாதத்திற்கும் ஃபாசிசத்திற்கும் எதிரான போராட்டத்தில் குறுவாளாகத் திகழும் தரவுகளையும்,கருத்துகளையும் கொண்ட நூல். ரூ.160/-